Naša misija

Osnovna zdravstvena oskrba
prebivalcev Majiwe

Naša odprava bo v vasis Majiwa prebivalcem nudila osnovno zdravstveno oskrbo in tako nadaljevala kontinuiteto dela prejšnjih odprav. Omogočili bomo tudi nakup potrebnih zdravil in sanitetnega materiala za njihovo oskrbo ter po potrebi financirali zdravljenje v bolnišnici. Obenem pa je naš cilj prebivalstvo tudi izobraziti in ozaveščati o ustreznem preprečevanju in zaščiti pred nalezljivimi in kroničnimi bolezni, primerni prehrani in higieni ter perinatalnem varstvu. 

 
 

Zakaj v Kenijo?

Kenija je vzhodnoafriška država s 55 milijoni prebivalcev. Glavno in največje mesto je Nairobi. Nairobi z okolico je tudi najbolj razvit del države. Po drugi strani velja kenijsko podeželje predvsem na zahodu in severu države za najmanj razvit del Kenije. V takšnih območjih je pogosta manjša gospodarska aktivnost in nižja raven zaposlenosti, omejen dostop do osnovnih storitev, kot so zdravstvo, izobraževanje in cestni transport.

Zato je pomembno poudariti, da čeprav je v Keniji ekonomska rast ugodna, pa se vedno bolj poudarja razlika med revnimi in bogatimi. Približno 42% prebivalcev Kenije še naprej živi pod pragom revščine, ki pa je bolj opazna manj razvitih predelih, torej na podeželju države, kjer se nahaja tudi vasica Majiwa, kamor se odpravlja naša odprava.

Majiwa leži na jugozahodu države blizu Viktorijinega jezera. Življenje pri njih poteka precej drugače kot pri nas, saj se večino prebivalstva ukvarja s poljedelstvom, živijo v skromnih hišah brez urejene tekoče vode in sanitarij. Najbližja večja zdravstvena ustanova se nahaja v Kisumu, ki je oddaljena približno 100 km. 

V državi je glede na število prebivalcev premalo zdravstvenih ustanov, kadra in opreme. Prav tako morajo ljudje iz podeželskih delov prepotovati velike razdalje do najbližjega zdravstvenega centra. Še večji problem pa predstavljajo visoki stroški zdravljenja, ki pa si jih predvsem podeželsko prebivalstvo, ki se povečini preživlja s poljedelstvom, težko privošči.

Podeželsko prebivalstvo pestijo tudi slabe higienske razmere, slaba oskrba z vodo, visoka prevalenca okužbe s HIV, pogoste okužbe z malarijo in ostalimi infekcijskimi boleznimi.

Zaskrbljujoče je dejstvo, da so vodilni vzrok smrti na kenijskem podeželju nalezljive bolezni, ki jih znamo v razvitem svetu uspešno zdraviti. To so:

  • HIV/AIDS
  • Okužbe dihal
  • Driska
  • Malarija 
  • Tuberkuloza

Tudi umrljivost dojenčkov je izredno visoka – znaša kar 50 smrti na 1000 živorojenih, kar je 25krat večja umrljivost kot pri nas.